Cần bán
Cáp điều khiển Altek Kabel. CT - 500 6x0.75mm2. 8x0.75mm2
Cần bán
Cáp điều khiển Sangjin. 4x1.25mm2. 6x1.25mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
26-05-2020
Cần bán
Cáp mạng UTP 6. Cáp tín hiệu 6x0.22mm2. Altek Kabel
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
25-05-2020
Cần bán
Ống ruột gà lõi thép 2 1/2 inch. Phân phối toàn quốc
Cần bán
Cáp chống cháy 2x1.0mm2. Cáp báo cháy 4x0.22mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
22-05-2020
Cần bán
Cáp tín hiệu vặn xoắn. AWG / RS485 2P18AWG
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
21-05-2020
Cần bán
Cáp điều khiển Altek Kabel 25x0.75mm2. Sangjin 24x0.75mm2
Cần bán
Cáp mạng UTP / FTP. Cáp tín hiệu chống nhiễu 0.22mm2
Cần bán
Cáp chống cháy chống nhiễu. Cáp báo cháy . Cáp báo khói
Cần bán
Cáp điều khiển Sangjin và Altek Kabel. Tiết diện 0.5mm2
Cần bán
Ống ruột gà lõi thép phi 25. Đầu nối răng ngoài phi 25.
Cần bán
Phân phối dây tín hiệu, dây cáp Altek Kabel
Cần bán
Cáp mạng. Cáp tín hiệu. Cáp âm thanh. Altek Kabel
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
05-05-2020
Cần bán
Cáp tín hiệu 8x0.22mm altek kabel có chống nhiễu
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
26-02-2020
Cần bán
Chuyên bán cáp điều khiển 0.5mm altek kabel
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
26-02-2020
Cần bán
Chuyên bán cáp chống cháy 2x1.5mm giá siêu rẻ
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
25-02-2020
Cần bán
Cáp tín hiệu vặn xoắn 2p18awg, cáp điều khiển altek kabel
Cần bán
Cáp tín hiệu, cáp báo cháy 4Cx0.22mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
22-02-2020
Cần bán
Hàng sẵn kho cáp điều khiển altek kabel độ bền cao
Cần bán
Hàng sẵn kho ống ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 20
Cần bán
Cáp chống cháy 2x1.5mm altek kabel
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
21-02-2020
Cần bán
Bán cáp tín hiệu vặn xoắn awg giá sỉ
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
20-02-2020
Cần bán
Bán cáp báo cháy altek kabel nhập khẩu giá sỉ
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
19-02-2020
Cần bán
Cáp điện công trình sangjin, cáp truyền tín hiệu
Cần bán
Cung cấp dây tín hiệu báo cháy 6x0.22mm2
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 25-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 23-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-05-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 19-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 16-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 15-05-2020
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 11-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 09-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 08-05-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 6.886 ₫
Ngày tạo : 08-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 05-05-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-02-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 6.886 ₫
Ngày tạo : 26-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 25-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 24-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 19-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 19-02-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 6.886 ₫
Ngày tạo : 19-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 18-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 17-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : 15.000 ₫
Ngày tạo : 17-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : 270.000 ₫
Ngày tạo : 17-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : 650.000 ₫
Ngày tạo : 17-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 15-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-02-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-02-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-02-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-02-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 8.000 ₫
Ngày tạo : 11-02-2020