Cần bán
​Cáp điều khiển RS485 1x2x18AWG Altek Kabel
Thỏa thuận
Hà Nội
24-09-2020
Cần bán
​Cáp điều khiển RS485 2x2x22AWG
19.000 ₫
Hà Nội
23-09-2020
Cần bán
Cáp điều khiển RS485 2x2x24AWG
Thỏa thuận
Hà Nội
22-09-2020
Cần bán
Cáp RS485 1pair 18awg, 2pair 18awg lưới đồng Altek Kabel
Cần bán
Cáp chống cháy vặn xoắn chống nhiễu phôi nhôm Altek Kabel
Cần bán
cáp điều khiển 20c x 0.75mm2
Thỏa thuận
Hà Nội
14-09-2020
Cần bán
Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu lưới và phôi nhôm
Cần bán
Cáp điều khiển tín hiệu RS485, cáp tín hiệu rs485
Cần bán
Cáp điều khiển nhiều lõi. Cáp điều khiển mềm Altek Kabel
Cần bán
Cáp điều khiển 2 core x 1.5mm2
Thỏa thuận
Hà Nội
04-09-2020
Cần bán
Cáp điều khiển 5c x 0.5mm2
Thỏa thuận
Hà Nội
28-08-2020
Cần bán
​Cáp điều khiển RS485 1 Pair 24AWG, 2 Pair 24AWG
Cần bán
Cáp tín hiệu RS485 chống tia UV. Hệ thống điện solar
Cần bán
Cáp chống cháy chống nhiễu phôi nhôm Altek Kabel
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
24-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 24-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 19.000 ₫
Ngày tạo : 23-09-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-09-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 18-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 5.000 ₫
Ngày tạo : 17-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 16-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 16-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 11-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 11-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : 12.000 ₫
Ngày tạo : 10-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 09-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 05-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 05-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 04-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 03-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 01-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 1.500.000 ₫
Ngày tạo : 31-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 28-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 28-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 25-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 24-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 19.000 ₫
Ngày tạo : 21-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 19-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 13.600 ₫
Ngày tạo : 18-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 18-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 17-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 9.000 ₫
Ngày tạo : 13-08-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 9.000 ₫
Ngày tạo : 12-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 11-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 10-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 08-08-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 08-08-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 9.000 ₫
Ngày tạo : 07-08-2020