Cần bán
Đầu bịt ống ruột gà kẽm phi 3/8'' - D16
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
21-01-2021
Cần bán
Cáp tín hiệu vặn xoắn lưới đồng đan chống nhiễu
Cần bán
Cáp điều khiển Sangjin truyền tín hiệu chống nhiễu
Cần bán
Cáp điều khiển chống cháy lưới phôi nhôm chống nhiễu
Cần bán
Cáp tín hiệu âm thanh xoắn 2 Pair 18AWG
Thỏa thuận
Hà Nội
22-12-2020
Cần bán
Ống ruột gà lõi thép kín nước kèm Phụ kiện
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
02-12-2020
Cần bán
Cáp tín hiệu RS485 vặn xoắn chống nhiễu chống tia UV
Cần bán
Cáp điều khiển 10x0.5mm2
Thỏa thuận
Hà Nội
24-10-2020
Cần bán
​Ống ruột gà lõi thép phi 12. Phi 3/8''
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
22-10-2020
Cần bán
Đại lý ống ruột gà lõi thép Hà Nội, Sài Gòn
Cần bán
Đại lý bán ống ruột gà lõi thép giá rẻ
Cần bán
Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.0mm2
Thỏa thuận
Hà Nội
07-10-2020
Cần bán
Cáp tín hiệu chống nhiễu RS485 1 Pair 22AWG
Cần bán
Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.5 Altek Kabel
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 08-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 04-01-2021
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 30-12-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 29-12-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-12-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 25-12-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 23-12-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-12-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 02-12-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-11-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 03-11-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 02-11-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 24-10-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-10-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-10-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-10-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 17-10-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 14-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 9.000 ₫
Ngày tạo : 12-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 13.000 ₫
Ngày tạo : 12-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 10-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 19.000 ₫
Ngày tạo : 09-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 07-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 06-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 06-10-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 05-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 03-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 02-10-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 01-10-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 30-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 15.000 ₫
Ngày tạo : 30-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 29-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 28-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 24-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 19.000 ₫
Ngày tạo : 23-09-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-09-2020
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-09-2020
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 18-09-2020
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 5.000 ₫
Ngày tạo : 17-09-2020