Cần bán
Cáp điều khiển Altek Kabel thương hiệu Đức
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
12-04-2021
Cần bán
Cáp mạng Cat6 chống nhiễu
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
07-04-2021
Cần bán
Cáp điều khiển Sangjin loại 1 tiêu chuẩn Hàn Quốc
Cần bán
Cáp điều khiển chống nhiễu 8 x 0.75mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
07-04-2021
Cần bán
Ống ruột gà lõi thép D16, D20, D25, D32
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
05-04-2021
Cần bán
Cáp điều khiển 3 x 0.5mm2 có lưới chống nhiễu
Cần bán
Cáp tín hiệu chống nhiễu 2x2x16AWG
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
02-04-2021
Cần bán
Cáp tín hiệu âm thanh 2x1.5mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
29-03-2021
Cần bán
Cáp điều khiển SH 10753 3 x 0.75mm chống nhiễu
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
29-03-2021
Cần bán
Cáp tín hiệu báo cháy 2x1.0mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
27-03-2021
Cần bán
Cáp tín hiệu vặn xoắn RS485 1pair 24awg chống nhiễu
Cần bán
Cáp chống cháy chống nhiễu phôi nhôm Altek Kabel
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
26-03-2021
Cần bán
Cáp tín hiệu báo cháy 2x1.5mm2
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
26-03-2021
Cần bán
Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 18AWG Altek Kabel
Cần bán
Ống ruột gà lõi thép 1/2 inch bọc nhựa PVC kín nước
Cần bán
Cáp tín hiệu chống cháy, chống nhiễu 2c x 1.0mm2
Cần bán
Cáp tín hiệu 4 lõi x 0.22mm chống nhiễu al foil + shield
Cần bán
Cáp tín hiệu chống nhiễu 20 AWG 2 Pair (4 core x 0.5mm2)
Cần bán
Cáp tín hiệu RS485 2c x 24AWG, 2c x22AWG, 2c x 18AWG
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
17-03-2021
Cần bán
Altek Kabel Cáp tín hiệu RS485 chống nhiễu al foil + shield
Cần bán
Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện dùng ngoài trời
Cần bán
Altek Kabel Cáp chống cháy chống nhiễu al foil
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
10-03-2021
Cần bán
Altek Kabel 1pr 20awg al foil audio cable
Thỏa thuận
-Toàn quốc-
09-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 07-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 07-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 07-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 06-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 05-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 03-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 02-04-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 29-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 29-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 25-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 24-03-2021
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 23-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 17-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 17-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 12-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 10-03-2021
Địa điểm : Quận 6
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 10-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 09-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 06-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 04-03-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 26-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 19-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 06-02-2021
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 04-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 03-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 02-02-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 22-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 21-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 20-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 13-01-2021
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 08-01-2021