Thiết bị, dịch vụ viễn thông tại -Toàn quốc- ĐIỆN THOẠI - VIỄN THÔNG