Tin mới cập nhậtXây lắp, sửa chữaDỊCH VỤ TỔNG HỢP

Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : 3.520 ₫
Ngày tạo : 31-03-2018
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-02-2018
Địa điểm : -Toàn quốc-
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 30-05-2017
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : Thỏa thuận
Ngày tạo : 27-04-2017
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 12.000.000 ₫
Ngày tạo : 19-05-2017
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 12.000.000 đ/m2
Ngày tạo : 25-07-2016
Địa điểm : Hà Nội
Giá bán : 6.000.000 đ/m2
Ngày tạo : 15-07-2016