Tin mới cập nhật


Cần bán
Cần bán
Cần bán

Mua bán nhà, căn hộ tại Hồ Chí Minh BẤT ĐỘNG SẢN - NHÀ ĐẤT

Địa điểm : Hồ Chí Minh
Giá bán : 5 đ/cái
Ngày tạo : 13-08-2016
Địa điểm : Quận 1
Giá bán : 45.000.000.000 đ/cái
Ngày tạo : 30-07-2016
Địa điểm : Quận 10
Giá bán : 3.700.000.000 đ/cái
Ngày tạo : 22-06-2016
Địa điểm : Quận 10
Giá bán : 3.700.000.000 đ/cái
Ngày tạo : 20-06-2016
Địa điểm : Quận 1
Giá bán : 45.000.000.000 đ/cái
Ngày tạo : 18-06-2016